26 Treasures

Curators at the National Library of Wales selected 26 different objects to reflect the diversity of their collections, from sound recordings to maps, medieval books to films, photographic albums to historic pamphlets. Writers (half writing in English, half in Welsh) then wrote 62 words exactly in response. The pieces were translated into Welsh and English and submitted to the Translation Challenge as part of the National Eisteddfod in Wrexham. A Bardic staff was awarded to the winner. You can see all the 26 sestudes, along with their translations in the Treasures section, and you can read some of the stories behind the finished pieces in the Creation Stories section.

Aeth cenaduron y Llyfrgell Genedlaethol ati i ddewis 26 gwrthrych er mwyn adlewyrchu  amrywiaeth eu casgliadau, o recordiadau sain i fapiau, o lyfrau canoloesol i ffilmiau, ac o albymau lluniau i bamffledi hanesyddol.  Bu’r awduron maes o law yn ysgrifennu union 62 gair o ymateb i un o’r gwrthrychau (gyda’u hanner yn ysgrifennu yn y Gymraeg, a’r hanner arall yn y Saesneg).

Cyfieithwyd y darnau i’r Gymraeg ac i’r Saesneg, ac fe’i cyflwynwyd i’r Her Gyfeithu fel rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam.  Gwobrwywyd yr enillydd gyda Ffon Farddol.

Gallwch weld pob un o’r ‘sestudes’ yn ogystal â’r cyfieithiadau yn yr adran ‘Treasures’, a gallwch ddarllen rhai o’r straeon sy’n gefndir i’r gwaith gorffenedig yn adran y ‘Creation Stories”.

 

events wales
National Library of Wales, Aberystwyth Book launch event at National Library, Aberystwyth

The results of our 26 Treasures project here in Wales were first seen at the National Eisteddfod, Wrexham, over the summer. But there'll also be another opportunity for people to see the written creations - and their treasures in June - date TBC - at the launch of our...